Giá bán New Mighty N250 - N250SL Đông lạnh 2,5 tấn

Thông tin từ Hyundai Việt Nhân
New Mighty N250 - N250SL Đông lạnh 2,5 tấn