Giá bán New Mighty N250 - N250SL Ben 2,5 tấn

Thông tin từ Hyundai Việt Nhân
New Mighty N250 - N250SL Ben 2,5 tấn